Soal Latihan Bahasa Jawa Kelas III SD

SOAL BAHASA JAWA


Kelas       : III (tiga)
Semester : 1  (satu)

EVALUASI   1

A.   Wenehana tandha ping (x) ana ing aksara jawaban kang trep !
       1.    Dhek dina Minggu, aku …… Pasar Kliwon
              a.  tindak
              b.  lunga
              c.  tuku
              d.  oleh
       2.    Ima seneng banget mangan iwak sing ora ana erine, yaiku iwak ……
              a.  lele
              b.  wader
              c.  gurami
              d.  nus
       3.    Yen kepingin tuku klambi kudu menyang los …………
              a.  elektronik
              b.  iwak
              c.  sandangan
              d.  buah
       4.    Layangan iku diumbulake nganggo …….
              a.  benang
              b.  tali
              c.  lima
              d.  enem
       5.    Setriya Pandhawa iku anak …..
              a.  telu
              b.  papat
              c.  lima
              d.  enem
       6.    Bapak karem banget karo iwak lele …..
              Karem tegese padha karo …..
a.    Gemes
b.    Seneng
c.    Wedi
d.   Tali

 
       7.   Ukara kang jumbuh karo kahanan gambar sisi kiwa iki, yaiku …..
                                                         a.    pasar kuwi rame banget
                                                         b.    Aku ora seneng menyang pasar
                                                         c.    iki dina pahargryah gedhe
                                                         d.    Yen arep mangan kudu nang pasar
       8.    Swarane Werkudara kuwi ……… ghede
              a.  cementheng
              b.  cemengkling
              c.  cemleret
              d.  gemleger
       9.    ……… kanga rep menyang pasar ?
              a.  pira
              b.  Kapan
              c.  Sapa
              d.  Kepriye

       10.  tulisan iki yen diwaca unine
              a.  saka sala
              b.  mara rana
              c.  sada pala
              d.  tana sala

B.   Isenana nganggo tembung sing mathuk !
       1.    Dhek dina Minggu, aku menyang ……….
       2.    ………………. Ngendi pemahe Pasar Kliwon ?
       3.    Anggone lunga …………. Becak.
       4.    Yen kepingin tuku radio kudu lunga menyang los ……..
       5.    Ing pasar kudu ngati-ati marga akeh ………
       6.    ………………….. cacahe klambi sing katuku ?
       7.    Werkudara iku satriya ……..
       8.    Dedege Werkudara iku gedhe lan …….

 
       9.          yen    ditulis nganggo aksara Latin dadi …….
       10.  Ora tau ngapusi jenenge wong sing ……..
      
C.   Tindakna miturut pakone !

       1.   Gambar ngisor iki caritakne, nganggo dolanan ing padinanmu !


       2.   Cariktakna kepriye carane nganggo dolanan ing ngisor iki !Sumber : Contoh RPP Bahasa Jawa


Untuk mengunduh lebih banyak soal, klik DOWNLOAD


Bagikan :
+
10 Komentar untuk " Soal Latihan Bahasa Jawa Kelas III SD "

BUAT KELAS SATU NYA KOK TDK ADA BUK

IZIN COPY BU, TERIMAKASIH.mohon kunjung balik ke blog kami amanahmuliaame.com.biar kami lebih pintar.

tambah lagi soal-soalnya Bu!

matur suwun soal soal b jawa nipun

Nama saya Shita Rahmi Maretta Kelas 3 SDN 3 Kelet Kabupaten Jepara, saya mendapatkan pelajaran Bahasa Jawa Disekolah karena itu saya senang sekali membaca pelajaran ini

ijin unduh soal ya bu, terima kasih

 
Template By Kunci Dunia
Back To Top